Kumla bostäder

Hyresgästundersökning

Det hjälper oss bli en ännu bättre hyresvärd

Nu är vår hyresgästenkät avslutad. Vi har fått in massor av synpunkter som kommer att hjälpa oss att bli ett bättre bostadsbolag. TIll dig som deltog - tack för hjälpen!
Det totala betyget från enkäten ligger högt, det är vi stolta och glada över.

Vi har under nästan 1½ års tid arbetat med de åtgärder och synpunkter som kommit in från udersökningen som vi gjorde hösten 2016. Vi är nu i full gång med planeringen för en ny undersökning och där hoppas vi att ni hyresgäster vill vara med och hjälpa oss blir än bättre!

Men innan vi sätter igång med nästa undersökning vill vi så klart berätta allt som vi gjort under året! Här nedan följer sammanställning över de åtgärder som vi genomfört.

 • Processtegen är klar, vilket underlättar våra rutiner och vår kommunikation med entreprenörer. Avslutar punkt!
 • Projektstegen är klar, vilket förbättrar våra rutiner under garantitid vid nyproduktion bland annat. Avslutar punkt!
 • Information gällande befintliga säkerhetsdörrar har skett. (Willéngatan 2-12) Avslutar punkt!
 • Utbyte av belysning med sensor i trapphus och källare har skett. (Köpmangatan 35-41) Avslutar punkt!
 • Vi har ändrat låstiden på entréportarna i hela Prästgårdsskogen för en ökad trygghet. Avslutar punkt!
 • Vi har installerat en MEX-lösning i samtliga telefonanknytningar vilket gör att vi kan välja nummer som ska visas ut när vi ringer. Avslutar punkt!
 • Projektet med digital informationstavla är nu i full gång på Sturegatan 6. Faller projektet väl ut implementeras det i övriga beståndet. Avslutar punkt!
 • Det planeras och budgeteras för fler planteringar vid Skogstorpsgatan för att öka trivseln. Avslutar punkt
 • Rondering/tillsyn av källare och vind är nu infört och görs av städgänget varje vecka. Avslutar punkt!
 • Papperskorgar på Von Rosensteins väg är uppsatta enligt önskemål. Avslutar punkt!
 • Kundo-forum och Kundo-mail har införts för en bättre och lättare hemsida samt att vi säkerställer att alla inkomna mail tas om hand. Avslutar punkt!
 • Telefontiderna är nu utökade från 13 timmar/vecka till 38 timmar/vecka. Avslutar punkt!
 • Att begära nytt lösenord av hyresgäst själv via hemsidan är löst. Dock kvarstår problemet om man använder Safari som web-läsare. Avslutar punkt!
 • Mats har sett över hela utomhusbelysningen i Prästgårdsskogen så att den är OK. Avslutar punkt!
 • Mats har sett över källarbelysningen i Prästgårdsskogen så att den är OK. Avslutar punkt!
 • Mats fått OK på att beställa bättre belysning på Multiarenan i Kvarnparken och detta genomförs under våren. Avslutar punkt! Målning i trapphus på Köpmangatan 37, 39 och 41 är klart. Avslutar punkt!
 • Beslut om att genomföra ROT på St. Torgils är taget och kommer att genomföras. Avslutar punkt!
 • Pilot med elektronisk informationstavla i trapphuset genomförs just nu på Sturegatan 6. Avslutar punkt!
 • Porttelefoner och taggar är beställda och kommer att installeras på Kvarngatan 24–30. Avslutar punkt!
 • Uppfräschning av entrén på Stationsgatan 2–4 är klart. Avslutar punkt! 
 • Säkerhetsdörrar beställda till Franzéns väg 10. Avslutar punkt!
 • Vi förtydligar och intensifierar vår kontakt medservicecenter genom tätare avstämningsmöte med dem och är tydligare i vem som gör vad och hur de ska koppla olika frågor till personer. Avslutar punkt!
 • Grannsamverkansmöte i Prästgårdsskogen genomfört. Avslutar punkt! 
 • Alla nyinflyttade får ett välkomstbrev av OA där man har möjlighet att få en genomgång av området och fastigheten där man flyttat in. Avslutar punkt! 
 • Kommunikation vid felanmälan, kontakt via sms med hyresgäster. Rutin skapad hos oss, nu ligger ärendet hos systemägaren för införande. Åtgärd påbörjad.
 • Porttelefon och passersystem ska installeras på Franzéns väg 10. Prisförfrågan ute hos entreprenörer nu. Åtgärd påbörjad. 
 • Klockarbacken 20–30. Prisförfrågan ute hos entreprenör gällande nya balkongdörrar. Åtgärd påbörjad.
 • Andréns väg m.fl. Under våren ses utemiljön över för att göra den mer trivsam. Åtgärd påbörjad. 
 • Källarna i Kvarnparken. Målning och bättre belysning. Finns med i budgeten, ännu inte beslutat vilka källare som ska göra iordning. Åtgärd påbörjad.