Kumla bostäder

Willéngatan 5 och 55: trapphusrenovering

Nya mattor i trapphusen

Vi kommer att byta mattor i trapphusen

Arbete i era trapphus under vecka 5-7 (28/1-15/2)

Nya mattor kommer läggas i era trapphus. Arbetet kommer att utföras av Golvtjänst i Hallsberg AB.

Efter att läggningen av nya mattor är klar kommer nya golvsocklar att monteras. Särskilt viktigt att inte förvara några saker i trapphuset under denna tid.

Hoppas att ni har överseende med de eventuella störningar som kan förekomma pga arbetet.