Kumla bostäder

Råttgift i Klockarbacken och Willéngatan

Varning till alla hund- och kattägare

Vi har fått samtal till vår kundtjänst från oroliga hyresgäster som upptäckt att någon eller några spridit ut råttgift längs gångstråk och gator i Klockarbacken och Willéngatan. Medlet heter Alfakloralos och är MYCKET giftigt för djur. En hund och en katt har redan fått uppsöka veterinär.
Vi ber därför er med husdjur att inte släppa era djur utan uppsikt och att vara extra vaksamma.