Kumla bostäder

Nytt vattenpris

Höjning från och med den 1 januari

Vattenförbrukning debiterias med 89,04 kr/kbm. Debiteringen sker på er hyresavi i mars.