Kumla bostäder

Kvarnparken: nytt passersystem

Installationen påbörjas under sommaren

Entréportarna och källardörrarna i Kvarnparken kommer att få nytt passersystem.

Nycklar kommer att ersättas av tagg

Till samtliga hyresgäster på Skolvägen 5-9, Kvarngatan 19-23 och Sturegatan 4-6

Vi kommer att installera passersystem/porttelefoner till entréportar och källardörrar i era fastigheter.
Arbetet kommer att utföras av Örebro Säkerhetscenter AB.

 

Arbetet kommer att påbörjas under juni månad för att färdigställas under september.

 

Vi återkommer med information om hur systemet fungerar i samband med driftsättning.