Kumla bostäder

Hyror klara för 2017

Höjning 0,7 %

Den 1 januari 2017 höjs hyrorna med 0,7 % enligt överenskommelse mellan Kumla Bostäder och Hyresgästföreningen. För en lägenhet med en månadshyra på 6000 kronor innebär det en höjning med 42 kronor per månad. Hyreshöjningen omfattar även garage och parkeringsplatser samt de lokaler som inte har indexkontrakt. Nybyggda fastigheter som färdigställts under 2016 undantas från höjningen liksom bostäderna i Kvarngården som regleras separat i samband med ombyggnaden/renoveringen av fastigheten.