Kumla bostäder

Hyreshöjning 2019

Nya hyror från 2019

Hyresförhandlingen är avslutad.

Kumla Bostäder AB och Hyresgästföreningen har träffat överenskommelse om hyreshöjning from 1 januari 2019 med 1,55 %. Hyrorna för bilplatser och lokaler som inte indexregleras höjs med samma procentsats.

Höjningen för januari debiteras på hyresavin för mars och höjningen för februari på avin för april.

För lokaler med indexreglerade hyror förändras hyran utifrån förändringen av Konsumentprisindex (KPI) samt det basindex som hyran baseras på. Från oktober 2017 till oktober 2018 har KPI ökat med ca 2,3 %. Höjningen gäller från och med 1 januari 2019.

Anne-Lie Carlos Jeansson
vd