Kumla bostäder

Hyreshöjning 2018

Hyrorna för 2018 är nu klara

Förhandlingen mellan Kumla Bostäder och Hyresgästföreningen är nu klar.


Kumla Bostäder AB och Hyresgästföreningen har träffat överenskommelse om hyreshöjning den 1 januari 2018 med 1,0 %. Hyrorna för bilplatser och lokaler som inte indexregleras höjs med samma procentsats.

I vår överenskommelse ingår även att avgiften för individuell vattenförbrukning är oförändrad mot föregående år.

För lokaler med indexreglerade hyror förändras hyran utifrån förändringen av Konsumentprisindex (KPI) samt det basindex som hyran baseras på. Från oktober 2016 till oktober 2017 har KPI ökat med ca 1,7 %. Höjningen gäller från och med 1 januari 2018.

Inför jul- och nyårshelgerna vill jag passa på att önska er en fridfull jul och påminna om att inte lämna levande ljus utan tillsyn.

God Jul och ett Gott Nytt År.

KUMLA BOSTÄDER AB

Anne-Lie Carlos Jeansson
Vd