Kumla bostäder

Om Kumla Bostäder

Bolagets samtliga aktier ägs av Kumla kommun.

Kumla Bostäder har som inriktning att förvärva, förvalta, bygga, och försälja fastigheter i Kumla kommun.

2017

 

Antal anställda:

36

Antal lägenheter:

2 302

Bostadsyta:

157 328 kvm

Antal lokaler:

156

Lokalyta:

14 154 kvm

Uthyrningsgrad:

99,9%

Nettoomsättning:

178 969 tkr

Årets resultat:

- 10 323 tkr

Soliditet:

9,1%

Organisationsnummer:

556477-1359