Kumla bostäder

Information om grovsophämtning

Det här hämtar Kumla kommun

Vad är grovavfall?

Huvudregeln är att grovavfall är stora och skrymmande föremål från hushållet.

Avfall i säckar, kartonger eller dylikt hämtas inte (det ska läggas i sopkärlet).

Märk avfallet med ”GROVSOPOR” eller ”GROVAVFALL”, varje hushåll får lämna max 3 m³.

Det återvinningsbara grovavfallet hämtas med 1 st lastbil och det övriga ”brännbara” hämtas med sopbilen alternativt läggs i container där sådan ställs ut.

Därför vill kommunen att hushållen delar upp det i två delar. Det underlättar för hämtningen och hanteringen av grovavfallet.

Kostnaden för grovavfallshämtningen ingår i renhållningstaxan som Kumla Bostäder betalar.

Lastbilen

El- och elektronikavfall, återvinningsbart grovavfall:

  • Kylar och frysar, tv, radio, video, dvd, stereoanläggningar, datorer, mikrovågsugnar, disk- och tvättmaskiner, torkskåp, badkar, skottkärror, cyklar, barnvagnar, m.m.

Sopbilen/containern

Övrigt grovavfall:

  • Möbler, madrasser, skidor och mattor m.m.

Det här hämtar inte kommunen:

  • Avfall i säckar, kartonger eller dylikt.
  • Kläder, tidningar, förpackningar, farligt avfall.
  • Trädgårdsavfall.
  • Bildelar, däck, stora trädgårdsmaskiner.
  • Byggavfall, toaletter, handfat, köksskåp, radiatorer, fönster, dörrar, kaminer, vedspisar, varmvattenberedare , oljepannor, stenar, trädstammar, lednings- och cementrör, trall, staket och liknande.

Trädgårdsavfall

Det är inte tillåtet att lägga trädgårdsavfall bland soporna eller grovavfallet. Trädgårdsavfallet är en resurs som skall komposteras. Bäst är om du själv komposterar.

Farligt avfall

Det är inte tillåtet att lägga farligt avfall bland soporna eller grovsoporna.

Farligt avfall får hushållen lämna gratis vid miljöstationen Östra gatan 2, återvinningscentralen i Kvarntorp eller i Hallsberg.

Frågor? Kontakta Anders Larsson
Telefon: 019-58 82 78
E-post: anders.larsson@kumla.se